Reforma del centre comercial LA FARGA

Hem executat en UTE Certis empresa constructora, i la Constructora del Cardoner, S.A. la reforma del Centre comercial de La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, que ha consistit en la reconfiguració dels espais interiors amb afectació estructural, la realització de noves façanes, intervenció sobre les claraboies existents en coberta, la renovació de paviments, revestiments, falsos sostres, fusteries, la formació d’una nova zona de gerència, nous lavabos a planta segona i remodelació de les instal·lacions del centre comercial.

Promotor: LA FARGA SHOPPING CENTRE SL
Projectistes & D.O.: 
Broadway Malyan & Jorge Ponce Dawson
Direcció Execució:  
María Isabel García
Project Manager: Gleeds

________________________

 

Inauguració Maig 2022

 

 

caCatalà