Reforma del centre comercial LA FARGA

La reforma del Centre comercial La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, l’estem executant en UTE Certis, empresa constructora i la Constructora del Cardoner, S.A.
Consisteix en la reconfiguració dels espais interiors amb afectació estructural, realització de noves façanes, intervenció sobre les claraboies existents en coberta, renovació de paviments, revestiments, falsos sostres, fusteries, formació d’una nova zona de gerència, nous lavabos a planta segona i remodelació de les instal·lacions del centre comercial.
Aquest estiu 2021 Certis ha continuat executant aquesta reforma.

Promotor: LA FARGA SHOPPING CENTRE SL
Projectistes & D.O.: Broadway Malyan & Jorge Ponce Dawson
Direcció Execució:  María Isabel García
Constructora: Certis Empresa Constructora

 

caCatalà