LOFTS A BARCELONA

Certis ha realitzat la transformació i rehabilitació de la Fàbrica Pons i Clerch per a convertir-la en 5 habitatges no convencionals, seguint el projecte de BATLLE I ROIG. La parcel·la està situada al C. Sancho d’Àvila 105-111 de Barcelona, al districte del Poble Nou. La fàbrica es trobava en un estat de degradació molt avançat, amb part de la coberta derruïda i les obertures tapiades. 

Promotor: JALJURA, S.L.
Project Manager: G3, Víctor Manuel Forteza, Daniel Dominguez Escobar
Projectistes.: Batlle I Roig
Enric Batllejoan roig, Josep Maria Navarrete
Direcció d’obra: Batlle I Roig
Enric Btllejoan roig, Josep Maria Navarrete
Coordinador de Seguretat i Salut: 
Julio Gonzalo de la Fuente
Constructora: Certis empresa constructora

caCatalà