La clausura de l’abocador de Cal Gitanet, adjudicada a UTE Cal Gitanet (Acertis – Cespa GR), arriba a la fi.

El que va ser abocador comarcal de Cal Gitanet durant més de 20 anys està en fase d’impermeabilització i millora pel control de lixiviats.

L’ens encarregat de la gestió de les obres de clausura és el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona.

La superfície total a impermeabilitzar és de 109.968,50 m2 i es va adjudicar a la UTE Cal Gitanet (Acertis – Cespa GR). Les obres de clausura preveuen la impermeabilització de tota la superfície, l’adequació del terreny per afavorir escorrentia superficial, la instal•lació de drenatges interns de graves i la instal•lació de xemeneies de desgasificació de biogàs.

En diferents fases s’ha procedit a l’ampliació i impermeabilització de les bases ja existents de lixiviats, a la instal•lació de nous pous de control i d’una nova xarxa per a la conducció d’aquests lixiviats i, també, per la conducció d’aigües pluvials. L’actuació final consisteix en la revegetació del terreny de manera que l’impacte ambiental al final de l’obra de clausura sigui nul.

caCatalà