Condiciones de protección de datos de carácter personal

 

De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A. informa els Usuaris:

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.
Ctra. C-17 Km. 49, 446 – 08550 Balenyà (Barcelona)
A61126629
rrhh@certis.cat
Finalitat i conservació de les dades Gestionar el currículum, que adjuntarà a l’apartat “treballa amb nosaltres” així com incorporar-lo en els processos de selecció presents i futurs.
Les seves dades seran conservades mentre no exerceixi el dret de supressió o oposició al tractament.
Legitimación El tractament de les seves dades és lícit pel consentiment exprés facilitat a través de l’acceptació.
Destinataris Les seves dades podran ser cedides a la resta d’empreses de CERTIS (CERTIS CORP, CERTIS INFRAESTRUCTURES I HABITARSA) amb les mateixes finalitats establertes en la present política.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.
Així mateix, tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Abans de realitzar l’enviament del seu currículum com a candidat/a, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat d’aquesta, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació amb els formularis de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir tots els camps. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’empresa no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’empresa quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

es_ESEspañol