La implantació de polítiques de responsabilitat social és conseqüència del ferm convenciment de que Certis és part important d’una societat que entre tots hem de fer avançar de manera sostenible.


La reducció de l’impacte mediambiental en les obres, la qualitat i la prevenció de riscos laborals en les construccions són part important en l’evolució diària de les nostres tasques.

La qualitat sempre ha estat l’eix central de l’empresa per obtenir la plena satisfacció dels nostres clients, implicant-hi tot el personal.

La companyia aposta de manera absoluta per la seguretat constructiva a la qual hi destina tots els recursos que calguin.

Reciclar, reduir residus, usar racionalment els recursos naturals, mantenir l’entorn, etc. són alguns dels compromisos mediambientals necessaris per vetllar pel futur de la societat.

Per garantir l’estricte compliment dels nostres compromisos, s’ha dissenyat el sistema de gestió integrada amb els certificats ISO 9001 – Qualitat,  ISO 14001 – Medi ambient y ISO 45001 – Seguretat.

Veure documents

caCatalà