Coma d'en Reig, Taradell

Certis realitzà les obres de rehabilitació del grup Coma del Reig

El projecte es desenvolupa dins del projecte de Cooperació Transfronterera RELS (Rénovation Energétique des Logements), amb la participació i la coordinació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la millora de l’eficiència tèrmica i energètica dels edificis d’ús residencial i social situats a l’entorn  de la Mediterrània.

Certis millora l’envolupant tèrmica i les instal·lacions de Coma del Reig, a Taradell, a la comarca d’Osona, aquest grup d’edificis que es troben entre el Passeig Pujoló, el carrer Francesc de Camprodon i el carrer de Colomer, consta de 21 habitatges i aparcament.

Es reparen les façanes de l’edifici situat al passeig de Pujoló per aconseguir complir els objectius d’eficiència energètica establerts per la Directiva Europea 2010/31/UE. Es fan aquestes obres per què els usuaris tenien unes factures energètiques molt altes, a causa del mal aïllament d’aquests, es fa un estudi exhaustiu, tant de les característiques de l’edifici, com de la climatologia de la zona i les característiques socials i econòmiques de les persones que hi viuen.

Després de valorar els resultats d’aquest estudi, s’aïllen les façanes, els balcons, les zones comunes, la caixa de l’escala i la cambra sanitària de l’edifici. També es reforcen les fusteries de les façanes, i s’adequa la instal·lació solar tèrmica que ja té per produir aigua calenta sanitària.  Els bons resultats es reflecteixen en una reducció considerable en les factures de consum.

Per més informació sobre la rehabilitació:
http://www.taradell.com/2016/02/18/un-reportatge-sobre-pobresa-energetica-posa-taradell-exemple/

 

caCatalà