15 anys implementant un Sistema de Gestió Ambiental

En CERTIS estem convençuts que la cura del nostre planeta és una responsabilitat de tots. Per això, ja fa 15 anys implementar un # SistemadeGestiónAmbiental complint els requisits de la norma # ISO14001 de Medi Ambient, aconseguint, amb gran satisfacció, aquesta certificació que mantenim a dia d’avui. Això ens ha facilitat, entre d’altres: Ø Identificar, prevenir i controlar els impactes ambientals que genera la nostra activitat. Ø Fixar polítiques ambientals, que facilitin l’assoliment dels objectius ambientals. En el nostre sector, complir amb els requisits de la ISO 14001 ens permet, entre d’altres, controlar el consum de recursos i, per tant, prendre les mesures adequades per reduir les emissions de CO2, que són la principal causa de l’escalfament global. També ens facilita una correcta gestió de les matèries primeres, ús adequat de l’aigua, la correcta gestió de residus, les emissions de soroll i pols, les afectacions a terra, a l’paisatge a la flora i fauna o a l’mig socioeconòmic i en general , tots aquells aspectes medi ambientals que puguin afectar el nostre entorn. En CERTIS treballem conscientment, i cada dia, per a la millora contínua dels nostres processos amb l’objectiu que la nostra activitat sigui sostenible amb el medi ambient.

Edició i muntatge de vídeo : ESGLAI PRODUCTIONS

caCatalà