Participació en associacions empresarials i sectorials

Certis se sent partícip de la societat en la qual desenvolupa la seva activitat, conscient d’això participa activament en associacionsempresarials, representatives del seu sector, de l’empresa i l’economia en general.