Centre Polivalent de Can Carrencà a Martorelles

Adjudicades a Certis les obres del nou Centre Polivalent de Martorelles. El nou edifici sociocultural de “Can Carrencà” substituirà l’actual Envelat amb l’objectiu d’acollir la celebració de diferents activitats de les entitats del municipi amb un aforament total de 990 persones, amb un hotel d’entitats, bar i una plaça entre aquest edifici i la Masia de Carrencà.

L’equipament tindrà una superfície construïda de 1.514 m2 i la seva estructura estarà formada per pilars i jàsseres d’acer amb uns murs de formigó armat acolorit pel que fa la contenció de terres. La coberta serà verda amb recorreguts transitables a través d’una terrassa que anirà de l’aparcament fins a la Masia.